21 lip

Kiedy przydaje się druk kw?

Dokument wypłaty, czyli druk kw, to pismo, które potwierdza aktualny stan konta w takich wartościach, jakie są wskazane w księgach. Dzięki temu dokumentowi możemy w rzetelny i prawidłowy sposób utrzymać zapisy w księgach. Ponadto druk kw pozwala na to, byśmy mogli mieć pełny obraz obrotu pieniężnego, jaki dokonujemy, na przykład prowadząc swoją działalność gospodarczą.

 

Druk kw istotny dla podatnika VAT

 

Można by się zastanawiać nad tym, dlaczego akurat taki dokument ma tak duże znaczenie, skoro teraz jest tak wiele różnych sposobów na to, by potwierdzić dokonanie płatności. Jednak jeśli jesteśmy przedsiębiorcami, nie możemy lekceważyć przepisów podatkowych. To właśnie one narzucają jakoby konieczność korzystania z takiego druku kw. Trzeba bowiem dokumentować każde podjęte przez nas działania, a będąc podatnikiem VAT posiada się pewne zobowiązania względem ZUS i US. Oznacza to nie mniej nie więcej tyle, że będąc podatnikiem VAT, musimy się wywiązywać z obowiązków, jakie zostały na nas nałożone.

 

Tak naprawdę sporządzanie takiego dokumentu działa na naszą korzyść. Zawsze bowiem w sytuacji, kiedy pojawią się jakieś wątpliwości co do rzetelności prowadzonych przez nas rozliczeń, możemy właśnie podeprzeć się takim drukiem kw. Dzięki więc takiemu dowodowi wypłaty będziemy mogli udowodnić, że wszelkie nasze działania podejmowane w ramach różnych rozliczeń, były poczynione zgodnie z prawem.

 

Druk kw kupisz TUTAJ!

 

Warto zauważyć, że taki dokument jest również bardzo istotny, jeśli chodzi o relacje pomiędzy sprzedawcą a nabywcą. Druk kw jest tak naprawdę jedynym dowodem, który potwierdza, że zamówienie udało się zrealizować, że produkt został wydany, a koszty zostały uregulowane. Ze względu na to, że przedsiębiorca może być surowo ukarany za niestosowanie się do przepisów podatkowych, niewielu z biznesmenów decyduje się na takie rozwiązanie, by pominąć wystawianie tak ważnego dokumentu.

Ze względu na to, że dokument ten jest ważny zarówno dla osoby, która podejmuje gotówkę, jak i dla tej, która ją wypłaca, sporządza się go w dwóch egzemplarzach. Warto pamiętać o tym, że jest to jedyny dowód, który potwierdza, że druga strona uzyskała daną sumę pieniężną w określonej wysokości. Natomiast dla osoby, która otrzymuje pieniądze, ten dokument nie jest aż tak ważny, jeśli chodzi o określenie kwoty wypłaty. Warto pamiętać o tym, że aby taki druk był ważny pod względem prawa podatkowego, musi zostać podpisany przez obydwie strony, a więc i przez osobę, która wypłaca pieniądze, jak i przez osobę, która je odbiera. Druk kw można wygenerować z programu do fakturowania, bądź też skorzystać z gotowych wzorów, które są dostępne online.